personalni trener

 
personalni trener
images/vodjeni trening u grupi

Grupa vežbača podrazumeva 3 do 4 vežbača sa kojima zajedno trenirate.

U maloj grupi možete raditi na uspostavljanju treninga koji je efikasan za svakoga. Tu se podrazumeva rad uz stručan nadzor personalnog trenera , gde je svakom vežbaču omogućena demonstracija vežbi i korekcija u toku rada.

Svaki vežbač u dogovoru sa personalnim trenerom, utvrđuje cilj treninga na osnovu koga se izrađuje detaljan plan i program vežbi. Dakle, vežbate zajedno, ali svako ima svoj inividualni program po kom radi na treningu. Trening je zakazan, onda kada se formira grupa od 3 do 4 vežbača.

Zakaži svoj trening